Fragmenten uit de toespraak tijdens zo’n doopdienst

In de vorige eeuw waren er regelmatig doopdiensten in grote zwembaden. De praktijk heeft bewezen dat honderden, die de doop door onderdompeling wensten, geen gelegenheid hebben zich in eigen kerk of groep te laten dopen. Uit alle streken van het land kwamen zij, mannen zowel als vrouwen naar zo’n doopdienst. De leeftijden varieerden tussen veertien en tweeënnegentig jaar. Aan de dopeling wordt de vraag gesteld, waarom hij zich laat dopen. Het antwoord van één van hen was, dat zijn christelijke gereformeerde predikant ‘theologische bezwaren’ had tegen de doop door onderdompeling. De belangstelling voor deze dienst was groter dan ooit tevoren.

De derde reformatie

De vrede van Munster of Westfalen maakte in 1648 een einde aan de tachtigjarige oorlog. Na een worsteling tegen geweld en onderdrukking was de tijd gekomen om met Vondel te spreken: om te feesten en te banketteren. Er was godsdienstvrijheld en aan vervolging en martelaarschap was definitief een einde gekomen. Vergist u zich echter niet. Bij de vrede van Westfalen kregen de grote drie christelijke religies gelijke rechten en rooms-katholieken, luthersen en gereformeerden hadden nu ieder een plaats onder de zon. Wat echter de geschiedenisboeken verzwijgen, is dat de kinderen van God van de derde reformatie, die van de zogenaamde doperse richting, geen godsdienstvrijheid ontvingen. De situatie van de Waldenzen, de Moravische broeders, de Mennonieten en anderen werd niet verbeterd. Zij bleven gemeenten onder het kruis.

Met de derde reformatie wordt de tijd bedoeld dat de dopers naast de luthersen en gereformeerden de grootste protestantse stroming vertegenwoordigden. Maar zoals Hitler de Joden uitroeide en islam nu massaal Joden en Christenen vermoorden, zo werden de wederdopers in die dagen vervolgd en uitgemoord of van het continent verdreven. De naam ‘dopers’ heeft daarom bij de massa tot vandaag een ongunstige gevoelswaarde, maar zij blijft verbonden met het bloed van duizenden martelaars. Voor Nederland noemt Prof. N. v. d. Zijpp een getal van 2.500.

De oorsprong van de derde reformatie ligt in de Zwitserse stad Zürich. Op verzoek van Zwingli werd op 18 januari 1525 een decreet uitgevaardigd, dat alle ouders, die hun kinderen niet binnen acht dagen lieten dopen, met hun gezinnen uit deze stad verbannen werden. Veel doperse voorgangers werden gedood. In Zwitserland en Duitsland waren veel gemeenten. De dopers werden uitgeroeid, omdat zij ‘volwassenen doopten en vrije gemeenten stichtten, die geen deel van de lands- of staatskerken waren.’

Ook tijdens de doopdienst zijn er dopelingen, die een grote strijd hebben. Er zijn huiselijke conflicten en men wordt in het gezin of familie niet meer geaccepteerd vanwege de doop door onderdompeling. Anderen komen onder censuur of worden als lid van hun kerk geschrapt. Volwassen gedoopte christenen worden ontslagen, krijgen de haat van vrome families over hen heen en worden als paria’s uitgekotst. Nog nooit heeft iemand vanwege de babybesprenkeling schade geleden, maar wie zich op Bijbelse wijze laat dopen, staat bloot aan de felste aanvallen. Jezus zei:

Tricotjurk Bodyright Bodyright Tricotjurk Tricotjurk »shaping« Bodyright »shaping« »shaping« Bodyright Tricotjurk Tricotjurk Bodyright »shaping« »shaping« Bodyright aUxXfEw

  • ‘Men zal u uit de synagoge bannen; ja het uur komt, dat ieder die u doodt, zal menen een heilige dienst aan God te bewijzen.