Gitaar Gitaar Tshirt 6 snaren snaren Plectrum Tshirt Plectrum Gitaar snaren Plectrum 6 6
6 Plectrum Plectrum Gitaar Tshirt snaren snaren Plectrum 6 snaren Gitaar Tshirt Gitaar 6

De definitie biedt duidelijkheid over wat in ieder geval onder ‘economische kwetsbaarheid’ moet worden verstaan.

De Letselschade Definitie Verhoogde Economische Kwetsbaarheid legt een basis voor overleg tussen partijen en biedt informatie aan het slachtoffer. De definitie is sinds 1 oktober 2011 van kracht.

6 6 Plectrum 6 snaren Tshirt Gitaar Gitaar snaren Gitaar Plectrum snaren Plectrum Tshirt